Σωκράτους 19, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη
2310 486 684
Φιλίππου 26, Περαία Θεσσαλονίκης
2392 400400

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ

  • Posted by: ikolokouris
  • Category: Uncategorized

Σε περίπτωση Παγετού, για την αδιάλειπτη θέρμανση, παροχή ζεστού νερού αλλά και την προστασία της μονάδας αερίου παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας τις παρακάτω ενέργειες.

  • Βεβαιωθείτε ότι η πίεση του συστήματος θέρμανσης κυμαίνεται μεταξύ 1,2 – 1,5 bar (όταν η μονάδα δεν λειτουργεί). Σε αντίθετη περίπτωση προβείτε σε χειροκίνητη πλήρωση του δικτύου.*
  • Μην κλείσετε την θέρμανση, το ρεύμα και την παροχή αερίου ακόμη και αν πρόκριτε να λείψετε από το σπίτι.
  • Όταν οι θερμοκρασίες πλησιάσουν τους 0 οC, αφήστε μια βρύση κρύου νερού να έχει μικρή ροή (όχι απλό στάξιμο).
  • Σε περίπτωση χαμηλότερων θερμοκρασιών πράξτε το ίδιο και σε μία βρύση ζεστού νερού.
  • Αν η μονάδα είναι Συμπυκνωμάτων… βεβαιωθείτε ότι είναι προστατευμένη η σωλήνωση αποχέτευσης. Αν όχι προσπαθήστε να την καλύψετε. Αν ήδη έχει παγώσει (τα συμπυκνώματα), αποσυνδέστε την από την μονάδα για να μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί.*
  • Αν οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές και η διάρκεια του παγετού μεγάλη, όποιο περαιτέρω μέτρο προφύλαξης της μονάδας αερίου λάβετε τόσο το καλύτερο (π.χ. κουκούλωμα μονάδας κ.λπ.).

Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με την μονάδα σας και δεν γνωρίζετε που είναι η βαλβίδα πλήρωσης ή η έξοδος των συμπυκνωμάτων, παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε το Τεχνικό Εγχειρίδιο της μονάδας.