Σωκράτους 19, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη
2310 486 684
Φιλίππου 26, Περαία Θεσσαλονίκης
2392 400400

Ηλιακοί

Ανοιχτού κυκλώματος - Κλειστού κυκλώματος

Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες είναι ηλιοθερμικά συστήματα που παράγουν ζεστό νερό μέσω της ηλιακής ενέργειας.

Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες είναι οι απλούστερες και πιο δημοφιλές ηλιακές συσκευές, ενώ χωρίζονται σε 2 κατηγορίες:

  • Ανοιχτού κυκλώματος οι οποίοι είναι απλούστεροι και φθηνότεροι, ενώ πραγματοποιείται απευθείας θέρμανση του νερού
  • Κλειστού κυκλώματος που πραγματοποιείται έμμεση θέρμανση του νερού

Αποτελούνται από δύο βασικά μέρη, το τμήμα συλλογής & το τμήμα αποθήκευσης. Το κυριότερο μέρος ενός ηλιακού θερμοσίφωνα και αποτελείται από:

  • Την πλάκα συλλογής ακτινοβολίας
  • Τους σωλήνες ροής του νερού
  • Την κάλυψη της πλάκας απορρόφησης
  • Το θερμικά μονωμένο πλαίσιο πάνω στο οποίο στερεώνονται τα υπόλοιπα εξαρτήματα.

Οι δεξαμενές αποθήκευσης συνήθως έχουν χωρητικότητα που κυμαίνεται από 100 έως 200 λίτρα και αποδίδουν περίπου 150 ζεστού νερού με θερμοκρασίες 35 – 50 °C. Επιπλέον διαθέτουν μια ράβδο μαγνησίου (ανόδιο) όπου προστατεύει το σύστημα από την ηλεκτρόλυση.

Γενικότερα, οι ηλιακοί θερμοσίφωνες συμβάλουν στην εξοικονόμηση αρκετών χρημάτων αλλά και στη προστασία του περιβάλλοντος, καθώς αποφεύγεται η έκλυση πάρα πολλών τόνων διοξειδίου του άνθρακα.

Η εταιρεία Energas Group στη Θεσσαλονίκη που προσφέρει σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις ρεύμα και φυσικό αέριο στις καλύτερες τιμές της αγοράς, αναλαμβάνει και την τοποθέτηση ηλιακών θερμοσίφωνων.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

    Ενδιαφέρομαι για