Σωκράτους 19, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη
2310 486 684
Φιλίππου 26, Περαία Θεσσαλονίκης
2392 400400

“ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ” Απαντήσεις σε Συχνές ερωτήσεις από την “ENERGAS”

 • Posted by: ikolokouris
 • Category: Uncategorized

Τι είναι το πρόγραμμα “Εξοικονομώ κατ’ οίκον”;

Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, που δίνει σημαντικά οικονομικά κίνητρα για να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις με στόχο την Ενεργειακή Αναβάθμιση κατοικιών Οι παρεμβάσεις αυτές προτείνονται με την Α΄ Ενεργειακή Επιθεώρηση από Ενεργειακό Επιθεωρητή.  H έναρξη του νέου προγράμματος θα γίνει τον Σεπτέμβριο 2017.

Σε τι θα ωφεληθώ αν κάνω αίτηση και επιλεχτώ;

 • Θα επιδοτηθείτε ως και 70%, στα έξοδα Ενεργειακής Αναβάθμισης της οικίας σας.
 • Θα καταναλώνετε λιγότερη ενέργεια για… θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης.
 • Θα διασφαλίσετε αναβάθμιση ποιότητας ζωής, άνεσης και βιοτικού επιπέδου.
 • Θα αυξήσετε την αξία του ακινήτου σας.

Πώς μπορώ να ενταχθώ στο πρόγραμμα;

Επικοινωνήστε με τον Όμιλο Εταιρειών Ενεργειακών Εφαρμογών “Energas” και θα αναλάβουμε…

 • Την πλήρη ενημέρωση σας (Σύμβουλος Έργου).
 • Όλα τα διαδικαστικά θέματα (σύνταξη και κατάθεση του φακέλου σας).
 • Την διενέργεια της A’ Ενεργειακής Επιθεώρησης και την καταγραφή των παρεμβάσεων για την Ενεργειακή Αναβάθμιση της οικίας σας.
 • Την υλοποίηση των ενεργειακών παρεμβάσεων από τον όμιλό μας και τους συνεργάτες μας
 • Την διενέργεια της Β’ Ενεργειακής Επιθεώρησης και τη μετέπειτα υποστήριξη σε ότι χρειαστείτε.

Πρέπει να πάρω δάνειο; Αν πάρω, ποια είναι η διάρκεια αποπληρωμής και ποιο το επιτόκιο;

Η λήψη του δανείου δεν είναι υποχρεωτική. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την «Επιδότηση» και τη διαφορά να την καλύψετε με δικά σας χρήματα. Ωστόσο, το επιτόκιο χρηματοδοτείται 100% από το ΕΤΕΑΝ και η διάρκεια αποπληρωμής του είναι από 4 έως 6 έτη.

Ποιες είναι οι φάσεις του προγράμματος;

 • Έλεγχος κριτηρίων επιλεξιμότητας της κατοικίας. (Ενεργειακός Επιθεωρητής)
 • Εξέταση πιστοληπτικής ικανότητας του ιδιοκτήτη (Από Τράπεζα εφόσον επιθυμεί δάνειο)
 • Έκδοση του Α΄ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και καταγραφή των παρεμβάσεων.
 • Υποβολή των δικαιολογητικών στον φορέα.
 • Έγκριση αίτησης του ενδιαφερόμενου.
 • Υπογραφή της δανειακής σύμβασης (Προαιρετικό).
 • Υλοποίηση παρεμβάσεων.
 • Έκδοση Β΄Πιστοποιητικού Ενεργ. Απόδοσης & κατάθεση φακέλου αποπεράτωσης έργου.
 • Τελική εκταμίευση.

Πότε μια κατοικία θεωρείται επιλέξιμη;

Μπορούν επιδοτηθούν διαμερίσματα, μονοκατοικίες και πολυκατοικίες (στο παρόν έντυπο δεν θα αναφερθούμε σε πολυκατοικίες). Θα πρέπει επίσης κάθε κατοικία να έχει:

 • Οικοδομική άδεια ή νομιμοποιητικό έγγραφο ή έγγραφο εξαίρεσης από κατεδάφιση.
 • Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα και με τι ποσοστά επιδότησης;

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα με Δικαίωμα Κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα και με τι ποσοστά επιδότησης;

Η Επιδότηση φτάνει έως και 70% ανάλογα με το εισόδημα και τα προστατευόμενα μέλη.

Αν έχω υψηλό εισόδημα, μπορώ να ενταχθώ στο πρόγραμμα;

Ανάλογα με το εισόδημα του κάθε ωφελούμενου καθορίζεται το ύψος της επιδότησης.  Για εισόδημα πάνω από 35.000€ ατομικό ή 45.000€ οικογενειακό το ποσοστό επιχορήγησης είναι μηδενικό αλλά παρέχεται 100% Άτοκο Δάνειο και καλύπτονται 100% το κόστος των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων και η αμοιβή του Συμβούλου Έργου.

Αν το ακίνητό μου είναι αυθαίρετο μπορώ να ενταχθώ;

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η νομιμότητα του ακινήτου. Θα πρέπει να προηγηθεί η νομιμοποίηση πριν την υποβολή φακέλου. Μπορούμε να αναλάβουμε την νομιμοποίηση του ακινήτου και κατόπιν στη σύνταξη και κατάθεση του φακέλου της αίτησης σας.

Η υποβολή της αίτησης και όλο το διαδικαστικό μπορεί να ανατεθεί σε κάποιον τρίτο;

Ο Σύμβουλος Έργου, αναλαμβάνει την υποβολή αίτησης, την παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων και την προσκόμισης των δικαιολογητικών μέχρι την τελική εκταμίευση. Η αμοιβή του Σύμβουλου είναι επιλέξιμη και καταβάλλεται κατά στο 100% κατά την τελική εκταμίευση.


Η “Energas” διαθέτει τους πιο πεπειραμένους μηχανικούς Σύμβουλους Έργου.

Είναι απαραίτητη η Ενεργειακή Επιθεώρηση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα;

Είναι το πλέον απαιτούμενο δικαιολογητικό για την υποβολή αίτησης. Όταν ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις γίνεται νέα επιθεώρηση που πιστοποιεί την τέλεση τους και την Ενεργειακή Αναβάθμιση.

Ποιες παρεμβάσεις είναι οι επιλέξιμες;

Οι παρεμβάσεις για να είναι επιλέξιμες, προκύπτουν από τις συστάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή κατά τη διαδικασία της Α΄ επιθεώρησης και αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης. (π.χ. Φ. Αέριο).
 • Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (π.χ. τέντες).
 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτίριο συμπεριλαμβανομένων στέγης και πιλοτής.

Στην “Energas” θα σας καθοδηγήσουμε ώστε να επιλέξετε τις σωστές αναβαθμίσεις, να βρείτε το κατάλληλο συνεργείο για να επιτύχετε τελικά το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ποιο είναι το ανώτατο όριο προϋπολογισμού (με ΦΠΑ);

Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός εργασιών είναι μέχρι 250€/m2(ανώτατο όριο 25.000€).  Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός για κατοικία 100m2, θα είναι 25.000€. Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός για κατοικία 60m2, θα είναι 15.000€.

Ενεργειακές Επιθεωρήσεων & Σύμβουλος Έργου συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό;

Το κόστος αυτών δεν συμπεριλαμβάνεται στο προϋπολογισμό όμως καλύπτονται στο 100% από το πρόγραμμα και επιστρέφονται στον ωφελούμενο με την τελική εκταμίευση.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για ένταξη στο εξοικονομώ

Στην “Energas” αναλαμβάνουμε τα πάντα! Εσείς απλά πρέπει να μας δώσετε τα ακόλουθα:

 • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή και Διαβατηρίου.
 • Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας του κτιρίου ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο«.
 • Αντίγραφο τελευταίου Εκκαθαριστικού Σημειώματος Φορολογίας Εισοδήματος.
 • Αντίγραφο τελευταίου αντίγραφου της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)
 • Αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)
 • Αντίγραφο κτηματολογίου.
 • Τους κωδικούς του taxisnet.
 • Αν η κατοικία εκμισθώνεται ή παραχωρείται δωρεάν, θα χρειαστούμε:  Αντίγραφο τελευταίας Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2)

« Αν δεν μπορείτε να βρείτε την Οικοδομική Άδεια, μπορούμε να μεριμνήσουμε εμείς.

 Ενδέχεται να υπάρξουν μικροδιαφοροποιήσεις στα παραπάνω, όταν ανακοινωθεί το Πρόγραμμα.

            ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ!  

Το “Εξοικονομώ κατ’ οίκον” είναι η μεγάλη ευκαιρία για να πραγματοποιήσουμε την πολυπόθητη Ενεργειακή Αναβάθμιση των σπιτιών μας.

Η ευκαιρία όμως, μπορεί να χαθεί στις λεπτομέρειες!

Ο Όμιλος Εταιρειών Ενεργειακών Εφαρμογών “Energas”, με 15ετή ευδόκιμο παρουσία στο ενεργειακό γίγνεσθαι της πόλης της Θεσσαλονίκης, διασφαλίζει τις προσδοκίες του πελατολογίου.                                                                                                                                                

 Όλοι εμείς που στελεχώνουμε τον όμιλο, γνωρίζουμε πολύ καλά το Πρόγραμμα και είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε και να σας κατευθύνουμε σωστά, τόσο στο διαδικαστικό και μελετητικό όσο και στον κατασκευαστικό τομέα.  Εμπιστευτείτε μας και το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα βγείτε χαμένοι, αντιθέτως, θα μείνετε απολύτως ικανοποιημένοι και σαφώς κερδισμένοι.

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ –  ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 19    ΤΗΛ: 2310 486 684

ΠΕΡΑΙΑ – ΦΙΛΙΠΠΟΥ 26              ΤΗΛ: 2392 400 400

Email: info@energasgroup.com