Σωκράτους 19, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη
2310 486 684
Φιλίππου 26, Περαία Θεσσαλονίκης
2392 400400

Ενεργειακά πιστοποιητικά

Αξιοπιστία και ταχύτητα

Από την 1/1/2012, για την έκδοση οικοδομικής άδειας κάθε κτηρίου, νεοαναγειρόμενου ή που ανακαινίζεται ριζικά, για κάθε πώληση και κάθε νέα μίσθωση ακινήτου με συνολική επιφάνεια άνω των πενήντα (50) τ.μ., απαιτείται η εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης και έκδοση του αντίστοιχου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (δεν απαιτείται ΠΕΑ για ανανεώσεις συμβολαίων μίσθωσης).

Τα ενεργειακά πιστοποιητικά έχουν 10ετή ισχύ ΕΚΤΟΣ αν γίνει ριζική ανακαίνιση του κτιρίου / διαμερίσματος οπότε απαιτείται έκδοση ΝΕΟΥ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

Καθορίζονται ακόμα οι ελάχιστες προδιαγραφές που αφορούν το σχεδιασμό των κτιρίων ( χωροθέτηση, προσανατολισμός, απαιτήσεις ηλιασμού, ενσωμάτωση παθητικών ηλιακών συστημάτων κ.λπ.), στο κτιριακό κέλυφος ή στις Η/Μ εγκαταστάσεις. Στον κανονισμό προβλέπεται ότι κάθε κτήριο ή σε υφιστάμενο κτήριο που ανακαινίζεται ριζικά, πρέπει να πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης.

Η ενεργειακή επιθεώρηση αποσκοπεί:

– στην εκτίμηση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κτιρίου ανά τελική χρήση (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, φωτισμός ΖΝΧ).
– στην ενεργειακή κατάταξη κτιρίου.
– στην έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).
– στη σύνταξη συστάσεων προς τον ιδιοκτήτη / χρήστη δια τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Το νέο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκον του ΥΠΕΚΑ, σε μια προσπάθεια να δώσει κίνητρο στους πολίτες να βελτιώσουν την ενεργειακή κατάταξη του σπιτιού τους εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία τους, προωθεί ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες των οποίων τα σπίτια έχουν κατασκευαστεί μέχρι την 31.12.1989 και είναι χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας.

Η εταιρεία Energas Group με έδρα τη Θεσσαλονίκη και εξειδίκευση στο φυσικό αέριο αναλαμβάνει την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, με αξιοπιστία και ταχύτητα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

    Ενδιαφέρομαι για